Cepy break atau coffee break? Typo tuh, Cep!

Hehe, perkenalkan, nama baru blog saya: cepy break

Semoga setelah pergantian nama menjadi cepy break blog ini dapat menjadi sekadar tempat rihat. Bukanlah tempat meratap. Bukan pula penyebar laknat. Ibarat kedai, blog ini hanyalah tempat bersinggah, tempat manusia berihat dari kesibukan hidup yang mendera setiap helaan napasnya.

Di mana anda biasa rihat sejenak dari rutinitas? Kedai? Hotel? Mal? Kamar? Atau, tak pernah rihat?

Hebat!

Rihatlah sejenak. Resapi anugerah hidup yang tak tercandra. Dengan begitu, kita dapat betul-betul merasakan nadi yang tak lelah berdenyut, menyaksikan fajar merekah di ufuk timur, mendengarkan cericit sekawanan burung gereja yang bertengger di dahan pohon ki hujan, menghidu aroma tanah basah selepas diguyur hujan semalaman, meresapi kesantunan semesta.

Semoga pergantian nama ini tak menjadikan saya break dari dunia maya. Sebaliknya, break dari ribuan kesalahan, kemudian beranjak perlahan menuju kerendah-hatian.